DESPRE PROIECT

Despre proiect

Proiectul își propune să consolideze capacitatea părinților de a oferi un context parental de înaltă calitate, sporind astfel bunăstarea și dezvoltarea copiilor. Pe plan orizontal, proiectul se concentrează pe susținerea părinților în dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază și a competențelor cheie, îmbunătățirea și extinderea ofertei de oportunități de învățare de calitate, adaptate nevoilor individuale ale adulților cu abilități sau calificări slabe.

Proiectul PARENTING EFICIENT recunoaște nevoia de a construi competențele părinților pentru a fi mai rezistenți și mai eficienți pe rolul lor parental. Implementarea proiectului la nivel transnațional va permite județelor partenere să învețe unul de la celălalt. Dezvoltarea sau monitorizarea strategiilor și politicilor existente în domeniul educației adulților nu poate fi realizată fără schimbul de informații și identificarea practicilor de succes între diferitele țări ale UE.

 

Scopul proiectului

Proiectul PARENTING EFICIENT își propune să promoveze capacitățile părinților pentru a putea răspunde eficient cerințelor complexe ale rolului lor. Acest proiect își propune să dezvolte un material inovator pe care părinții îl pot folosi în viața lor de zi cu zi pentru a favoriza rezistența proprie și a copiii lor.

Obiective specifice

Obiectivele proiectului sunt

 

  • Construirea competențelor părinților pentru a fi mai rezistenți și mai eficienți în rolul lor de părinți.
  • Dezvoltarea resurselor de calitate pentru creșterea rezilienței parentale.
  • Îmbunătățirea calității generale a asistenței parentale în țările participante.
  • Creșterea gradului de conștientizare a abilităților de parenting eficient între cetățenii UE.

Rezultate

IO1 – Manualul PARENTING EFFICIENT

Implică elaborarea unui manual ușor de utilizat pe care părinții să-l folosească pentru a-și îmbunătăți competențele și a oferi parenting eficient și de înaltă calitate

IO2 – Spațiu pentru e-Learning & module online

Spațiul de învățare electronica (e-Learning) va fi o locație centralizată, oferind acces instantaneu la suita completă de resurse de învățare digitală dezvoltate în acest proiect, cum ar fi modulele online, ghidurile și alte materiale educaționale.

IO4 – Raport privind recomandări pentru politici

Se va pregăti un raport care va include o colecție de lecții învățate, exemple, bune practici și recomandări de politici în domeniu.
Va cuprinde patru secțiuni:
1.
Exemple bune de implementări din fiecare țară parteneră
2. Succese și provocări
3. Recomandări pentru practicieni
4. Recomandări pentru factorii de decizie.

Metodologie

Datorită schimbărilor rapide și profunde ale tehnologiei și cerințelor societății, competențele parentale sunt considerate a avea un rol esențial în dezvoltarea viitoarelor generații de cetățeni și societăți ale UE (Hermanns, 2012 – Sprijin pentru părinți în Europa). Sprijinul pentru părinți a câștigat interesul factorilor de decizie la nivel european (recomandările Comitetului de Miniștri cu privire la politica Consiliului Europei pentru a sprijini parentalitatea pozitivă, 2006; informarea politicii de susținere a părinților – Comisia Europeană 2013), care la rândul lor recunosc importanța rolului parental asupra dezvoltării și bunăstării copiilor.

Părinții au nevoie de dobândirea de competențe cheie actualizate pentru a răspunde cerințelor societății actuale și viitoare. Furnizarea unui parenting de calitate și competent nu este legată numai de rezultatele pozitive ale dezvoltării în rândul copiilor, dar și de bunăstarea părinților (Gavidia-Payne și colab., 2015).

Literatura referitoare la valoarea programelor educaționale pentru a sprijini părinții să dezvolte competențe necesare creșterii copiilor, îmbunătățind astfel bunăstarea lor și a copiilor (de ex. Rodrigo, et al., 2012; Rodrigo și colab., 2016), este foarte vastă.